• VWOdiploma.nl feliciteert alle geslaagden!
  • Weet jij al wat je volgend jaar gaat doen?
  • Huiswerk maken is niet altijd even leuk!
  • Benieuwd hoe je het leuker kunt maken?
  • Examens oefenen op de computer!
  • Lees hier hoe het kan!
  • Een vervolgopleiding kiezen is soms moeilijk!
  • Wat kun je doen om een goede keuze te maken?

Het VWO: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is verdeeld in VWO, HAVO en VMBO. Wanneer je een VWO-diploma haalt, geeft dit je toegang tot het HBO (hoger beroepsonderwijs) en WO (wetenschappelijk onderwijs). De meeste VWO-ers kiezen na het behalen van hun VWO-diploma voor een studie aan een universiteit. Het VWO-traject duurt 6 jaar en is onderverdeeld in Atheneum en Gymnasium. Verschillende scholen bieden hier varianten op zoals bijvoorbeeld Atheneum Plus. Ongeveer éen op de vijf basisschoolleerlingen gaat naar het VWO.

Voor het volgen van VWO dien je een CITO-toets score van 546 of hoger te behalen (maximale score is 550). Echter kan vanaf een score van 546 alsnog via een toets het VWO bereikt worden. Het is ook mogelijk om na het HAVO-diploma door te stromen naar het VWO. Het VWO is opgedeeld in twee maal drie jaar waar in het tweede gedeelte een specifieker vakkenpakket wordt aangeboden. Hiervoor maakt de leerling een keuze uit onderstaande vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Elk profiel heeft bepaalde basisvakken zoals Nederlands en Engels. Daarnaast worden per profiel specifieke vakken aangeboden. Bij C&M en E&M wordt bijvoorbeeld het vak Geschiedenis gegeven waarbij de N&G en N&T profielen les krijgen in Scheikunde.

VWO Diploma na de eindexamens

Het behalen van een VWO Diploma is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom kun je kiezen voor bijles en examentraining. Ook de examentijd is een spannende tijd met veel leerwerk. Na het behalen van je VWO Diploma kun je gaan werken of studeren. Op deze website vind je allerlei informatie over het VWO Diploma: hoe je dit haalt, wat de eisen zijn en wat je ermee kunt. Maak je keuze uit onderstaande links voor meer informatie: